Gebruiksvoorwaarden leskist

Leskisten omvatten een leerkrachten informatieboekje, werkbladen voor de leerlingen, een verzameling duurzame lesmaterialen rond een bepaald thema en een evaluatieformulier. De kisten blijven een leenperiode van meestal twee tot drie weken op school.

Wat is een leskist

Alle kisten worden op de maandag aan het begin van de leenperiode op school bezorgd door een bodedienst. De kist wordt op de einddatum weer door de bodedienst opgehaald. De bodedienst zal een afspraak maken waar de kisten klaar moeten staan voor het ophalen.

Als bij controle na het uitlenen blijkt dat er materialen in de kisten ontbreken, dan krijgt de school de gelegenheid deze de dag na dat het is geconstateerd terug te bezorgen bij de receptie van Vogelpark Avifauna, Hoorn 65 te Alphen aan den Rijn. Mocht dit niet lukken, dan kan het materiaal door de bodedienst opgehaald worden. U betaalt hier dan wel een vergoeding voor.

 

 

Aansluiting methodes

Veel scholen maken gebruik van een methode voor natuuronderwijs. De meest gebruikte methode in de regio is 'Leefwereld'. De afdeling Educatie van Avifauna heeft haar programma vooral op deze methode aan laten sluiten. Het kan dus zijn dat gebruikers van andere methoden het lesmateriaal aan moeten passen. 
Per onderwijsactiviteit wordt aangegeven bij welke methoden ze aansluiten. Dit wordt gedaan door middel van de letter van de uitgever met daarachter de naam van de methode en de aansluitende les. De volgende afkortingen worden hiervoor gebruikt: 
Uitgeverij Dijkstra = D
Uitgeverij Malmberg = M
Uitgeverij Zwijsen = Z 
Uitgeverij Wolters-Noordhoff = WN 
Naar de volgende methoden zijn verwijzingen opgenomen: 
'Leefwereld' (zowel uitgeverij Dijkstra als Wolters-Noordhoff)
'Natuurlijk'
'Wijzer door de natuur' 
'In Vogelvlucht'

Enkele onderdelen uit het programma hebben geen directe relatie met een methode. Zij vormen zo'n wezenlijk onderdeel in de natuurbeleving dat deze onderdelen zonder directe relatie met de methoden in het programma zijn opgenomen.
Deelname aan de activiteiten schrijft niet het werken met een van de genoemde methoden voor. Voor de continuïteit van de leerlijn bevelen wij dit wel aan.

Deelname aan de onderwijsactiviteiten van de afdeling Educatie van Avifauna is juist ook voor niet methodegebruikers van harte aan te bevelen. 
Het programma is geen methodevervangend activiteitenpakket.

Overmacht

Natuurlijke producten vormen een onderdeel van de activiteiten van het programma van milieueducatie. Excursies spelen zich af in een natuurlijke omgeving als bijvoorbeeld een boerderij. In bijzondere situaties zoals bij ziekte, slecht weer of een andere vorm van overmacht, kunnen sommige producten of diensten tijdelijk niet leverbaar zijn. Binnen de agrarische sector kan het voorkomen dat de toegang tot bedrijven en instellingen tijdelijk wordt verboden. In die omstandigheden is Vogelpark Avifauna niet gehouden tot het uitvoeren van de aangevraagde activiteiten en zal, in overleg met de aanvrager, naar een passend alternatief worden gezocht. 
In geval van overmacht van de zijde van de school, zoals een ziekmelding van de betreffende leerkracht op de dag van uitvoering van de excursie, vindt er ook overleg plaats met de aanvrager voor een passend alternatief.

Contact

  • Kantoor- / postadres
  • Stuyvesantlaan 23
  • 2404 XN Alphen aan den Rijn
  • Parkadres
  • Hoorn 65
  • 2404 HG Alphen aan den Rijn