Gieren in Afrika

De schoonmaakploeg van de natuur, oftewel ‘de gieren’ zijn hartstikke belangrijk voor de natuur. Zoals hun bijnaam al verklapt, zorgen deze vogels ervoor dat het leefgebied van vele dieren opgeruimd blijft. Gieren eten namelijk van dode dieren, oftewel kadavers. Doordat de gieren de kadavers opruimen, blijven er dus geen vleesrestanten achter die gaan rotten en ziektes verspreiden. Zo gaan de gieren de verspreiding van ziektes onder mens en dier dus ook tegen. Hartstikke handig!
Helaas worden de gieren wel bedreigd. Dit komt onder andere door het verlies van leefgebied, maar vooral door stropers. Deze vergiftigen de gieren namelijk. Gieren verklappen de plek waar stropers actief zijn, doordat zij boven het doodgeschoten dier gaan cirkelen. Om de gieren te bestrijden vergiftigen ze de kadavers en doden hiermee grote aantallen gieren. Soms wel 150 tot 500 gieren in één keer.

Gieren zijn hartstikke belangrijk voor de natuur en de snelle daling van het aantal gieren moet stoppen. Wageningen University & Research doet daarom onderzoek naar deze vogels. Zo wordt veel meer bekend over waar de gieren leven, hoe de verschillende populaties in verbinding staan en welke bedreigingen er zijn. Deze informatie is hard nodig om de gieren beter te kunnen beschermen.

Stichting Vogelpark Avifauna heeft voor dit project gps-materiaal gesponsord om een aantal witkopgieren te volgen. Deze soort is het meest bedreigd van alle soorten Afrikaanse gieren. Met deze apparatuur kunnen de witkopgieren gevolgd worden en wordt er meer bekend waar de hotspots zijn. Als dat bekend is kunnen er gerichte acties opgezet worden om de witkopgieren te beschermen. Ook heeft Avifauna bijgedragen aan het tegengaan van vergiftiging van de gieren in Afrika. Door financiële bijdragen aan de ‘rapid response teams’ kunnen de gieren sneller opgevangen en gered worden wanneer zij zijn vergiftigd. Daarnaast zorgen de rapid response teams er ook voor dat het gif snel wordt opgeruimd zodat er niet meer dieren vergiftigd raken. Ook verzamelen ze zoveel mogelijk bewijsmateriaal dat gebruikt kan worden in rechtszaken tegen de stropers. 

Heb je vragen of dit project of wil je meer weten over hoe jij dit project kunt steunen? Neem dan contact op met onze afdeling educatie via educatie@avifauna.nl