Green Key & Partners

GREEN KEY

Green Key is het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branch in Nederland. Wij bij Stichting Vogelpark Avifauna kunnen met trots zeggen dat wij één van de 700 Nederlandse bedrijven zijn die dit keurmerk behaald hebben (Green Key, 2020). Wij hebben zelfs een Green Key-certificaat behaald. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat Stichting Vogelpark Avifauna duurzaamheid serieus neemt en wij dit controleerbaar toepassen in ons beleid. Wij focussen ons met ons beleid op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zorg voor het milieu in het park en zorg voor de natuur in de omgeving van het park. 

Bekijk hier de MVO-verklaring van Avifauna

 

Partners

Vogelpark Avifauna is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en is de enige dierentuin die gespecialiseerd is in Nederland. In totaal heeft de NVD 13 leden. De NVD is een overkoepelende organisatie voor deze Nederlandse dierentuinen en houdt zich bezig met de kwaliteitsbewaking en samenwerking van haar leden. Zo werkt Vogelpark Avifauna nauw samen met de andere leden op gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. Naast educatie en bewustwording streeft de NVD, en haar leden, naar zoveel mogelijk geldopbrengsten voor natuurbeschermingsprojecten wereldwijd. Om zo kwetsbare en bedreigde diersoorten te helpen en de natuur in stand te houden. Ook Avifauna is hier een donateur van, en zit ook in het bestuur van de organisatie.

Vogelpark Avifauna is ook lid van de Europese Vereniging van Dierentuinen (EAZA). Hier werkt Vogelpark Avifauna nauw samen met de andere aangesloten Europese dierentuinen voor het behoud van bedreigde diersoorten. Er zijn speciale fokprogramma’s opgezet, EEP’s (European Endangered Species Programmes). Hiermee worden dierentuinpopulaties behouden en kunnen sommige bedreigde diersoorten zelfs teruggebracht worden naar hun oorspronkelijke leefmilieu!