Green Key

Green Key is het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branch in Nederland. Wij bij Stichting Vogelpark Avifauna kunnen met trots zeggen dat wij één van de 700 Nederlandse bedrijven zijn die dit keurmerk behaald hebben (Green Key, 2020). Wij hebben zelfs een Green Key-certificaat behaald. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat Stichting Vogelpark Avifauna duurzaamheid serieus neemt en wij dit controleerbaar toepassen in ons beleid. Wij focussen ons met ons beleid op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zorg voor het milieu in het park en zorg voor de natuur in de omgeving van het park. 

Bekijk hier de MVO-verklaring van Avifauna.