Jaarverslag

De jaarrekening 2021 is nog niet definitief vastgesteld en ligt ter controle bij de accountant.

Klik hier voor het Bestuursverslag 2020.

Avifauna heeft een ANBI status en daarmee een publicatieplicht. Klik hier voor het standaardformulier.