Neushoornvogels in Thailand

Neushoornvogels zijn te vinden in Afrika en Zuidoost-Azië. In dit enorme verspreidingsgebied zijn wel 62 verschillende soorten neushoornvogels te vinden. Deze indrukwekkende dieren broeden in boomholtes. Zeker voor de grote soorten neushoornvogels zijn hier hele oude en hoge bomen voor nodig. Helaas is dat een van de redenen dat verschillende soorten neushoornvogels met uitsterven worden bedreigd. Deze grote bomen zijn heel veel waard in de houtindustrie en worden daarom vaak als eerste gekapt. Zo verliezen de neushoornvogels een plek om te nestelen, wat maakt dat ontbossing een echt probleem voor ze is. Daarnaast vormt de handel in deze vogels ook een ernstige bedreiging.

Daarom heeft de Hornbill Research Foundation het ‘Thailand Hornbill Project’ opgezet. Door middel van onderzoek wil de organisatie de kennis over de neushoornvogels vergroten, met name voor de lokale bewoners. Voor dit onderzoek gebruikt de organisatie voornamelijk de lokale bevolking. Waar deze lokale bevolking eerst extra geld verdiende door de nesten van neushoornvogels leeg te roven worden ze nu gestimuleerd om juist deze nesten te beschermen en getraind om onderzoek te doen. De lokale bevolking verdient op die manier geld met het beschermen van de neushoornvogels en doordat ze een belangrijke bijdrage leveren aan onderzoek verwerven ze ook status. Hele dorpen zijn hierdoor trots op “hun” neushoornvogels en toekomstige generaties zullen dan ook “hun” neushoornvogels blijven beschermen. Om het acute probleem van het tekort aan geschikte nestplaatsen op te lossen plaatsen ze ook kunstmatige nesten in de leefgebieden van neushoornvogels. Onderzoek toont aan dat deze ook steeds meer gebruikt worden en dus succesvol zijn. Ook deze kunstmatige nesten worden door de lokale bevolking beschermd en gemonitord.

 

Wij, bij Avifauna, dragen ook ons steentje hieraan bij. Jaarlijks adopteren we enkele nesten van verschillende soorten neushoornvogels. Op deze manier worden de nesten door de lokale bevolking gemonitord en beschermd zodat er ieder jaar weer enkele jonge neushoornvogels kunnen uitvliegen in het wild.

Maar ook jij kan de neushoornvogel steunen. Voor $120 (€109) per jaar steun jij je “eigen” neushoornvogelkoppel. Je adopteert dan een nest en met dat geld wordt de bevolking getraind en kan de organisatie meer onderzoek doen om deze prachtige vogel te redden van uitsterven. Ook krijg je er nog iets leuks voor terug. Elk jaar krijg je namelijk een rapport thuisgestuurd, hierin staat hoe het met jouw koppel gaat, waar zij hun nest hebben en andere leuke details over de vogels. Ook krijg je een foto van de boom waar het koppel hun nest in heeft. En, wil je deze plek graag bezoeken? Dat kan! De organisatie van het Thailand Hornbill Project organiseert dan een dag voor je waarop je de vogels en het nest kunt bezoeken.

Heb je vragen of dit project of wil je meer weten over hoe jij dit project kunt steunen? Neem dan contact op met onze afdeling educatie via educatie@avifauna.nl