Ooievaars in Nederland

Het ging lang niet goed met de ooievaar. In de jaren zestig was deze vogel in Nederland zelfs vrijwel uitgestorven. Dit kwam onder andere door het gebruik van zware pesticiden die de weilanden zo goed als levenloos hadden gemaakt. Hierdoor kon de ooievaar geen voedsel meer vinden en verdween de soort. Sinds 1969 zetten vele vrijwilligers, dierentuinen en Vogelbescherming Nederland zich hard in voor de ooievaar. En dat is zeer succesvol geweest.

In de afgelopen jaren is dankzij deze inzet het aantal broedparen toegenomen tot boven de 1000 en breiden de broedgebieden zich nog steeds uit! Het is van belang om de ontwikkeling van de populatie te volgen, te monitoren hoe de ooievaars zich verspreiden en in de gaten te houden hoe de overlevingskans van deze vogels is in de toekomst.

Om dit allemaal goed te laten verlopen is in 2009 Stichting Ooievaars, Research en Knowhow, oftewel ‘STORK’, opgericht. Deze organisatie werkt nauw samen met Vogelbescherming Nederland, Sovon, het Vogeltrekstation, ooievaarsstations en vele nesteigenaren. Samen worden de krachten gebundeld om de ooievaar goed te beschermen.

Ook Vogelpark Avifauna werkt nauw samen met STORK. Zo beheren en plaatsen we meerdere broedpalen in het vogelpark en helpen we ook met het ringen van jonge ooievaars voor wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn er al enkele ooievaars die als jong in Vogelpark Avifauna zijn geringd, al teruggezien in Spanje en Portugal. Andere ooievaars lijken niet weg te trekken uit Nederland. Dit soort informatie geeft veel nieuwe inzichten over bijvoorbeeld het trekgedrag van de ooievaar.

Heb je vragen of dit project of wil je meer weten over hoe jij dit project kunt steunen? Neem dan contact op met onze afdeling educatie via educatie@avifauna.nl