Partners

Vogelpark Avifauna is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en is de enige dierentuin die gespecialiseerd is in vogels in Nederland. In totaal heeft de NVD 13 leden. De NVD is een overkoepelende organisatie voor deze Nederlandse dierentuinen en houdt zich bezig met de kwaliteitsbewaking en samenwerking van haar leden. Zo werkt Vogelpark Avifauna nauw samen met de andere leden op gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek. Naast educatie en bewustwording streeft de NVD, en haar leden, naar zoveel mogelijk geldopbrengsten voor natuurbeschermingsprojecten wereldwijd. Om zo kwetsbare en bedreigde diersoorten te helpen en de natuur in stand te houden. Ook Avifauna is hier een donateur van, en zit ook in het bestuur van de organisatie.

Vogelpark Avifauna is ook lid van de Europese Vereniging van Dierentuinen (EAZA). Hier werkt Vogelpark Avifauna nauw samen met de andere aangesloten Europese dierentuinen voor het behoud van bedreigde diersoorten. Er zijn speciale fokprogramma’s opgezet, EEP’s (European Endangered Species Programmes). Hiermee worden dierentuinpopulaties behouden en kunnen sommige bedreigde diersoorten zelfs teruggebracht worden naar hun oorspronkelijke leefmilieu!