Patrijzen in het Groene Hart

De patrijs was in het verleden, evenals vele andere soorten akkervogels, een algemeen voorkomende soort in onze regio. De afgelopen decennia is de patrijs in aantallen ook hier erg hard achteruitgegaan, met wel 90 tot 95%. Uit onderzoek is gebleken dat er in het Bentwoud en de gebieden daaromheen nog ongeveer 10 tot 20 paren van de patrijs voorkomen. Het is dus nog niet te laat! Gelukkig zijn er dus nog patrijzen aanwezig, maar ze zitten wel behoorlijk in de knel. Om de patrijzen in de regio te behouden en de populatie zelfs te versterken is Avifauna met een aantal partners gestart met een reddingsplan. De belangrijkste problemen voor de patrijs zijn het gebrek aan schuil-, nest- en voedselplaatsen. Om deze problemen aan te pakken, zijn we de samenwerking aangegaan met een aantal akkerbouwers, Staatsbosbeheer en terrein beherende organisaties. De akkerbouwers hebben een deel van hun land ingezaaid met een speciaal patrijzenmengsel. In deze bloemvakken vinden de patrijzen voedsel, kunnen ze schuilen voor roofdieren en hebben ze een veilige plek om hun eieren uit te broeden. Ook zijn er bij een aantal boeren zogeheten ‘keverbanken’ aangelegd. Dit zijn verhogingen in de akkers waar onder andere loopkevers zich thuis voelen. Dit type kevers vormen een belangrijk onderdeel van het voedsel van de patrijs. Momenteel wordt er nog hard aan gewerkt om op een aantal akkers patrijzenhagen te realiseren. Dit zijn stroken die beplant worden met laagblijvende bomen en struiken met overhangende takken. Deze hagen hebben als functie om meer beschutting te realiseren voor de patrijs in het verder kale akkerlandschap. Voor de terrein beherende instanties is het vooral van belang dat het maaibeleid aangepast wordt. Wij adviseren deze instanties over hoe ze het best met hun bermen om kunnen gaan, zodat de patrijs ook daar een veilige plek heeft.

 

Bonus!

Naast de patrijs profiteren ook allerlei andere soorten van deze maatregelen. Denk hierbij aan putters, groenlingen, veldleeuweriken en graspiepers, maar ook soorten als de torenvalk en de kerkuil.