San Martin titi in Peru

De rode titi, welke te zien is bij Vogelpark Avifauna , is een soort die best algemeen voorkomt. De San Martin titi is familie van de rode titi, maar deze komt alleen voor in de tropische bossen van Peru.

Helaas gaat het met de San Martin titi niet zo goed als met de rode titi. Ze worden met uitsterven bedreigd en het leefgebied van de deze titi wordt steeds kleiner door ontbossing voor bijvoorbeeld landbouw en groeiende steden. Tot 2014 behoorde het leefgebied van de San Martin titi tot de gebieden waar wereldwijd de meeste ontbossing plaats vond. Gevolg hiervan is dat het leefgebied dat nog over is, verdeeld is geraakt in verschillende stukjes. Zo is contact tussen verschillende populaties onmogelijk geworden en dat maakt de diersoort nog kwetsbaarder. In 2012 is de San Martin titi dan ook op de lijst komen te staan van ’s werelds 25 meest bedreigde primaten.

Tijd voor verandering dus. Daarom is Proyecto Mono Tocón opgericht. Deze organisatie zet zich in om de biodiversiteit in Peru te behouden, met focus op de San Martin titi.  Zo doen ze veel onderzoek naar de dieren en hun leefgebied om effectieve maatregelen te kunnen treffen om de soort te beschermen. Ook heeft de organisatie een educatief programma opgezet voor de lokale bevolking en autoriteiten. Hier leren ze de plaatselijke bevolking en autoriteiten om duurzaam om te gaan met natuurlijke middelen om uiteindelijk de bescherming van de titi te ondersteunen. Door de lokale bevolking en autoriteiten die deze steun te bieden, werken ze samen om de bossen in de regio een beschermde status te geven.

Proyecto Mono Tocón heeft al meerdere stappen gezet. Met zowel internationale als lokale steun zijn er verschillende initiatieven opgezet om het leefgebied van de San Martin titi te beschermen. Inmiddels hebben dan ook meerdere lokale gemeenschappen besloten om de bossen actief te beschermen.

Goede ontwikkelingen, maar ze zijn er nog niet. Om de San Martin titi een grotere overlevingskans te bieden zijn er nog meer beschermde gebieden nodig. Daarom werkt Proyecto Mono Tocón samen met de overheid en lokale gemeenschappen en krijgen zij ook steun van verschillende Europese dierentuinen, waaronder Vogelpark Avifauna, om dit geweldige werk voort te zetten.

Heb je vragen over dit project of wil je meer weten over hoe jij dit project kunt steunen? Neem dan contact op met onze afdeling educatie via educatie@avifauna.nl