Zuidelijke hoornraven in Zuid-Afrika

Op de Zuid-Afrikaanse savanne leven momenteel nog zo’n 1.500 zuidelijke hoornraven. De helft hiervan leeft in het Kruger National Park. Deze grondneushoornvogel komt oorspronkelijk niet alleen in Zuid-Afrika voor, maar ook in Kenia, Burundi, Angola en Namibië.
Het aantal hoornraven is erg laag en dat maakt de soort erg kwetsbaar. Als je kijkt naar het aantal vogels dat nog in Zuid-Afrika en Nambië, dan wordt zelfs gezegd dat de zuidelijke hoornraaf een bedreigde diersoort is. Als er niets verandert zal deze soort ernstig bedreigd raken met het risico van uitsterven. Het Mabula Ground Hornbill Project wil hier iets aan doen en wij bij Stichting Vogelpark Avifauna ook!

De zuidelijke hoornraaf wordt bedreigd door het afnemen van hun natuurlijke leefgebied, vergiftiging, stroperij en handel. Om dit probleem aan te pakken heeft het project een educatief programma opgezet. Hier lichten ze de lokale bevolking in over de soort, de bedreigingen en roepen ze de bevolking vooral op om niet langer op de soort te jagen en te vergiftigen. Ook wordt de bevolking actief betrokken bij de bescherming van deze soort.

Naast de educatieve aspecten van dit project, voedt de organisatie ook zuidelijke hoornraaf kuikens met de hand op. Deze soort legt namelijk twee eieren, maar om zijn eigen overlevingskans te vergroten zorgt het oudste kuiken ervoor dat de jongste geen eten krijgt en daardoor van de honger sterft. Het jongste kuiken wordt daarom opgevangen en met de hand grootgebracht. Wanneer deze jongen klaar zijn om uit te vliegen, worden ze teruggeplaatst in wilde familiegroepen om zo de aantallen te laten stijgen.

Mede dankzij Vogelpark Avifauna heeft het Mabula Ground Hornbill Project het rearing centre opgericht. Hier worden de vogels opgevangen en grootgebracht om uiteindelijk weer vrijgelaten te worden in de natuur. Avifauna heeft ook een jong geadopteerd in dit centrum, deze is inmiddels ook weer in de natuur is vrijgelaten.

Heb je vragen of dit project of wil je meer weten over hoe jij dit project kunt steunen? Neem dan contact op met onze afdeling educatie via educatie@avifauna.nl